Witaj

„Dobrze, że jesteś” to miejsce, w którym z empatią wobec różnorodności, poprzez psychoterapię i szkolenia wspieramy osoby, aby świadomie i sprawczo żyły w relacjach ze sobą i innymi. Tutaj możesz zmierzyć się z własnymi trudnościami, rozwijać się oraz nabywać większej świadomości siebie. 

Bezpieczną przestrzeń budujemy poprzez zaciekawienie i otwarcie na różnice. Zależy nam, aby każda osoba mogła poczuć się swobodnie oraz zaryzykować bycie sobą – mimo lęku przed oceną lub wykluczeniem. Dajemy oparcie sobie i innym poprzez stabilną współpracę z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb. Dbamy, żeby nasze działania były wolne od uprzedzeń i dyskryminacji.

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia, w najogólniejszym rozumieniu, to proces stawania się tym, kim się naprawdę jest. To wybór zdrowienia i rozwoju w towarzystwie profesjonalnie przygotowanej do tego drugiej osoby: psychoterapeutki lub psychoterapeuty. W psychoterapii osoba kliencka poprzez rozmowę z empatyczną akceptującą psychoterapeutką lub psychoterapeutą nabiera większego rozumienia siebie. Dzięki temu może bardziej świadomie radzić sobie z życiowymi przeszkodami, nabywać sprawczości wobec swoich stanów wewnętrznych, w zgodzie ze sobą i innymi realizować swój potencjał.

Jak wygląda psychoterapia?

Mimo, że na pierwszy rzut oka psychoterapia może wydawać się zwykłą rozmową to jest to metoda leczenia lub rozwoju psychologicznego, która ma naukowo udowodnioną skuteczność. Terapeuci i terapeutki różnych nurtów mogą pracować w odmienny sposób. Jednak niezależnie od nurtu wszystkie profesjonalnie wykonujące ten zawód osoby zrzeszone są w specjalistycznym towarzystwie i przestrzegają kodeksu etycznego. Standardowo proces psychoterapii to 50 minutowe spotkania raz w tygodniu, chociaż czasem dzieje się częściej lub rzadziej, w zależności od indywidualnych potrzeb osoby klienckiej. Psychoterapia trwa tak długo jak potrzebuje tego osoba zgłaszająca się po pomoc, czasem kilka miesięcy, czasem kilka lat. Cele psychoterapii wyznaczane są przez osobę kliencką w dialogu z psychoterapeutą/psychoteraputką zazwyczaj na jednym z pierwszych spotkań, nazywanych czasem „konsultacjami do psychoterapii”.

Kontakt

Możesz się skontaktować z nami pisząc wiadomość za pomocą poniższego formularza lub pisząc maila bezpośrednio na adres kontakt@dobrzezejestes.com


Jeśli zależy Ci na kontakcie jedynie z wybranym psychoterapeutą lub psychoterapeutką to napisz lub zadzwoń bezpośrednio do nich.