Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia, w najogólniejszym rozumieniu, to proces stawania się tym, kim się naprawdę jest. To wybór zdrowienia i rozwoju w towarzystwie profesjonalnie przygotowanej do tego drugiej osoby: psychoterapeutki lub psychoterapeuty. W psychoterapii osoba kliencka poprzez rozmowę z empatyczną akceptującą psychoterapeutką lub psychoterapeutą nabiera większego rozumienia siebie. Dzięki temu może bardziej świadomie radzić sobie z życiowymi przeszkodami, nabywać sprawczości wobec swoich stanów wewnętrznych, w zgodzie ze sobą i innymi realizować swój potencjał.