Jan Świerszcz
Hello
Jan Świerszcz
About Me
Jestem psychologiem oraz certyfikowanym psychoterapeutą humanistyczno-doświadczeniowym.  Ukończyłem 4 letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Edukacji i Pomocy Psychologicznej INTRA rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Moje przygotowanie do zawodu spełnia standardy całościowego szkolenia z psychoterapii opracowane przez Polską Radę Psychoterapii. Ponadto ukończyłem liczne szkolenia z pracy w podejściu skoncentrowanym na zasobach, jestem stałym uczestnikiem konferencji i seminariów adresowanych do psychoterapeutów.

Posiadam zaawansowaną akredytację terapeuty ze specjalizacją pracy z osobami zróżnicowanymi płciowo, seksualnie i relacyjnie (GSRD) przyznawaną przez Pink Therapy. Akredytowała mnie największa angielska organizacja szkoląca osoby zajmujące się terapią i zdrowiem psychicznym społeczności LGBTQIA+ oraz osób w relacjach BDSM/kink i niemonogamicznych. W Pink Therapy ukończyłem dwuletnie międzynarodowe szkolenie prowadzone przez wybitnych specjalistów i specjalistki w dziedzinie psychologii seksualności, płciowości i związków.

Pierwsze doświadczenia pracy pomocowej zdobywałem m.in. pracując z młodzieżą z opieki zastępczej (domy dziecka, rodziny zastępcze itp.) i osobami dyskryminowanymi ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową. Udzielałem także konsultacji psychologicznych i wsparcia osobom doświadczającym przemocy domowej.​

Spotkania prowadzę w nurcie psychoterapii humanistycznej zorientowanej na osobie. Oznacza to takie bycie z człowiekiem, które sprzyja zmianom i ułatwia rozwój. Znam także i wprowadzam do swojej pracy metody terapii Gestalt, psychoterapii skoncentrowanej na emocjach (EFT) i mindfulness.

Wiem, że nie ma uniwersalnych rozwiązań, dobrych dla każdego. Jako psychoterapeuta kieruję się szacunkiem dla osoby, z którą pracuję – jak najlepiej staram się uznawać i akceptować jej sposób przeżywania świata oraz jej wyjątkowość.

W pracy psychologicznej główną wartością są dla mnie rozwój osobistej autonomii i sprawczości. Wierzę, że przy odpowiednim towarzyszeniu ze strony terapeuty każdy może skuteczniej i bez lęku brać odpowiedzialność za swoje życie. Za jeden z głównych celów terapii uznaję wypracowanie przez osobę kliencką zdolności do analizy i zrozumienia zachodzących w niej procesów. Jednocześnie szczególnie bliskie mi jest rozumienie zdrowia psychicznego i psychoterapii z perspektywy konstruktywizmu społecznego. Rozumiem przez to krytyczne przyglądanie się narracjom społecznym i tym jak wpływają one na osobiste narracje przynoszone do gabinetu terapeutycznego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o moim doświadczeniu zapraszam na moją stronę.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i przestrzegam Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa. Regularnie superwizuję swoją pracę u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, European Association for Gestalt Therapy (EAGT) oraz Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenia Intra.

Pracuję stacjonarnie. Na psychoterapię i konsultacje w formie on-line decyduję się jeśli zachodzą szczególne okoliczności omówione wcześniej z osobą kliencką. Cena konsultacji psychologicznej oraz sesji psychoterapii to 250 zł za 50 minut.

Możesz się ze mną skontaktować pisząc maila na adres: kontakt@janswierszcz.pl