Maciej Żukowski
Hello
Maciej Żukowski
About Me
Psychoterapia jest dla mnie okazją do lepszego zrozumienia siebie. Jest możliwością obejrzenia tego jak współtworzę swoją rzeczywistość: zarówno tę wewnętrzną rzeczywistość świata relacji ze sobą jak i ze światem zewnętrznym, czyli relacji z drugim człowiekiem.

Jestem absolwentem wydziału ​psychologii ​Uniwersytetu SWPS (psychologia kliniczna i zdrowia). Jako psychoterapeuta integruję nurty psychoterapii doświadczeniowo - humanistycznycznej (m.in. Gestalt, terapia koherencji) i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Ukończyłem całościowe, 4 letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, obecnie uczestniczę w procesie dalszej certyfikacji.

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Stowarzyszenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR nr 12/2024) zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2023, ze zm.), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z 2019 r. poz. 1285 ze zm.) i standardami Polskiej Rady Psychoterapii.

Od 2014 roku ​wspieram i​ pracuję ​psychologicznie z osobami doświadczającymi kryzysu, towarzysząc im w odnalezieniu swojej własnej drogi, pomagając również ​określić i nazwać miejsce, gdzie chcą dotrzeć​​. Wierzę, że każda_y z nas, w najlepszy dla siebie sposób, stara się odnaleźć równowagę i szczęście. Jako terapeuta staram się aktywnie towarzyszyć w tej podróży, która często zaczyna się od jakiegoś trudu, cierpienia czy niewygody w życiu.

Swoje doświadczenie opieram na dotychczasowej pracy w zespołach psychologiczno - terapeutycznych m.in.: Otwartej Przestrzeni (Centrum Terapii stworzonym z myślą o wsparciu osób LGBTQIA+), Linii Pomocy SEXED.PL, Stowarzyszenia Niebieska Linia, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Poradni Specjalistycznej Młodzieżowego Ośrodka Profilaktyki i Psychoterapii MOP w Warszawie, Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego prowadzoną przez Fundację ITAKA.

Swoją wiedzę seksuologiczną rozwijałem m.in. podczas ~100 godzin szkoleń w Zakładzie​ Seksuologii Medycznej i Psychoterapii ​Centrum ​​Medycznego Kształcenia Podyplomowego​ jak i innych praktycznych warsztatach np. Treningu Ponownej Oceny i Restrukturyzacji Postaw wobec Seksualności SAR prowadzonym przez Instytut Pozytywnej Seksualności. Odbyłem również staż kliniczny dotyczący diagnozy i konsultacji psychologicznych w  Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy Uniwersytecie SWPS.

Przez niemal rok pracowałem w zespole Hostelu Interwencyjnego dla osób LGBT+,​ prowadzonego przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa i Fundację Trans-Fuzja. W mojej pracy niezwykle ważne jest dla mnie uwzględnienie podmiotowości Klienta_ki, co przekłada się również na świadomość i poszanowanie różnorodności obszarów ludzkiej tożsamości płciowej, orientacji seksualnej i pozytywne podejście do seksualności (kink/BDSM, relacje niemonogamiczne).

Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz do Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Swoją pracę z osobami Klienckimi poddaję systematycznej superwizji u certyfikowanych superwizorek_ów (PTP, PTPG i PSTTSR).

Można się ze mną skontaktować telefonicznie: 603 44 72 72 i mailowo m.zukowski@dobrzezejestes.com